Trainingen, workshops en presentaties in psychologisch welzijn

Wanneer we met problemen kampen die we niet naar onze hand kunnen zetten, wanneer we tegen onze eigen belevingswereld aanlopen, ontbreekt het vaak aan simpele basistechnieken om met de geestelijke belasting om te gaan.

Doctorandus in C wil mensen trainen in psychologische basisvaardigheden om bewuster met hun gedachten en emoties (of die van anderen!) om te gaan (on)afhankelijk van de situatie waarin men zich bevindt.

Diensten van Doctorandus In C